07.07.2022

Ćwiczenia przeciwpożarowe na terenie Ec Siekierki i C Kawęczyn

Przygotowanie, skupienie, szybka reakcja - taka postawa może zapewnić bezpieczeństwo oraz przyspieszyć akcję ratunkową w sytuacji wystąpienia awarii bądź wypadku na terenie zakładu. 

Bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie naszych zakładów jest naszym priorytetem, dlatego w maju i czerwcu odbyły się ćwiczenia pracowników Ciepłowni Kawęczyn oraz Elektrociepłowni Siekierki z udziałem jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia na terenie Ciepłowni Kawęczyn obejmowały hipotetyczne zapalenie hałdy węglowej w wyniku samonagrzewania się węgla, na Siekierkach zaś ćwiczono scenariusz zakładający uszkodzenie zbiornika z wodą amoniakalną, w wyniku czego dochodzi do uwolnienia niebezpiecznych substancji i pożaru. Scenariusz przewidywał również ewakuację poszkodowanych z miejsca zdarzenia. 

Podczas obu ćwiczeń pracownicy PGNiG TERMIKA SA zachowali się wzorowo, postępując zgodnie z wytycznymi BHP i PPOŻ. 

Dlaczego te ćwiczenia są tak ważne z punktu widzenia naszych pracowników:

  • sprawdzają przygotowanie pracowników do postępowania w przypadku wystąpienia awarii w ramach systemu zarządzania środowiskowego,
  • zapoznają pracowników z warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
  • doskonalą umiejętności zachowania się podczas działań gaśniczych oraz ewakuacji.

Dlaczego są ważne z punktu widzenia jednostek ratowniczych:

  • zapoznają strażaków Państwowej Straży Pożarnej z potencjalnymi zagrożeniami w zakładach Spółki,
  • zapoznają strażaków z topografią zakładu oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi w zakładzie,
  • doskonalą współdziałania Dyżurnego Inżyniera Ruchu danego zakładu z dowódcą Państwowej Straży Pożarnej.
jjjj

 

yyyy

 

hhfhf

 

fdfdfdfdfd

 

Wczytywanie...