13.07.2021

Jarosław Maślany Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA powołany do Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG) 8 lipca br. powołało Jarosława Maślany na Członka Zarządu Izby.

Zarząd IGG składa się z jedenastu członków. Jego kadencja trwa trzy lata i jest ograniczona do trzech kolejnych kadencji.

Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona przez podmioty działające w branży gazowniczej. Zadaniem Izby jest integracja środowiska związanego z gazownictwem oraz promowanie gazu ziemnego jako nowoczesnego i ekologicznego paliwa. Izba szerzy także nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną, związaną z tą branżą.

PGNiG TERMIKA należy do Izby Gospodarczej Gazownictwa od 13 marca 2013 roku. Od tamtej pory Spółka bierze czynny udział w działaniach prowadzonych przez IGG, mając na względzie inwestycje związane z zastąpieniem węgla gazem ziemnym w swoim miksie paliwowym. PGNiG TERMIKA i Izba Gospodarcza Gazownictwa współpracują na rzecz pozytywnej komunikacji i szerzenia wiedzy o transformacji energetycznej Polski i roli gazu w tym procesie.

Jarosław Maślany zajmuje stanowisko Wiceprezesa ds. Operacyjnych Zarządu PGNiG TERMIKA SA od 8 maja 2020 roku. Wcześniej związany był m.in. z PKN Orlen S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.

Wczytywanie...