15.06.2021

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH dotyczących modernizacji maszynowni kolektorowej w Ec Siekierki polegającej na wybudowaniu dwóch nowych turbozespołów przeciwprężnych o mocy ok. 50MWe każdy w miejscu starych jednostek

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone w oparciu o art. art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU!
Aktualny termin: do dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00
Osoby do kontaktu:
Karol Czwarnóg - karol.czwarnog@termika.pgnig.pl, tel. 507 496 986
Mariusz Madej - mariusz.madej@termika.pgnig.pl, tel. 508 005 986

Pliki do pobrania

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych turboizespoły EC Siekierki 0.33 MB
Załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konsultacjach 0.02 MB
Wczytywanie...