16.04.2021

PGNiG TERMIKA gwarantem czystej energii dla Przemyśla

16 kwietnia zostało zawarte wielostronne porozumienie w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na terenie Miasta Przemyśla. Sygnatariuszami porozumienia są: PGNiG TERMIKA, Miasto Przemyśl, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). Współpraca obejmie rozpoczęty już projekt PGNiG TERMIKA – przejęcie w eksploatację i modernizacja Ciepłowni Zasanie w Przemyślu.

Ideą porozumienia jest zaangażowanie zasobów Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA w celu poprawy jakości powietrza poprzez redukcję jego zanieczyszczeń, rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Miasta Przemyśl. Porozumienie ma charakter intencjonalny i opisuje wiele istotnych kwestii, przede wszystkim: ustala zasady polityki informacyjnej w obszarze podejmowanych przyszłych aktywności, które mogą wpływać na przyszłość wspólnych przedsięwzięć, jak np. budowa nowych źródeł ciepła na terenie Przemyśla, oraz potwierdza poziom i zasady wsparcia Miasta Przemyśl i MPEC przez spółki z GK TERMIKI, w tym również konieczność zawarcia Wieloletniej Umowy Dzierżawy, budowy EC Przemyśl, czy modernizacji przejmowanej Ciepłowni Zasanie.

Ciepłownia Zasanie jest obecnie jedynym źródłem ciepła dla Przemyśla. To się niedługo zmieni za sprawą budowanej przez PGNiG TERMIKA elektrociepłowni gazowej. Inwestycja powstaje na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i ma zostać oddana do eksploatacji w IV kwartale tego roku.

– Budowa Elektrociepłowni Przemyśl to w przyszłości poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta, rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego oraz poprawa jakości powietrza. Za pomocą gazu ziemnego zasilającego układ kogeneracyjny zmniejszy się ilość emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dzięki tej inwestycji komfort życia mieszkańców Przemyśla ulegnie poprawie – mówi Paweł Stańczyk Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

W docelowej strukturze organizacyjnej systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl MPEC pozostanie zarządcą istniejącej sieci ciepłowniczej i dostawcą ciepła do mieszkańców, natomiast odpowiedzialnymi za wytwarzanie będą spółki z Grupy Kapitałowej TERMIKI. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.,  będzie odpowiadać za dalszą modernizację i eksploatację Ciepłowni Zasanie a PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. za eksploatację nowej EC Przemyśl. 

– W następnej kolejności zawrzemy Wieloletnią Umowę Dzierżawy, na mocy której nasza Spółka zobowiąże się do przeprowadzenia modernizacji i eksploatacji Ciepłowni Zasanie w taki sposób, by minimalizować koszty wytwarzania energii cieplnej dla mieszkańców Przemyśla, jednocześnie unikając konieczności obciążania budżetu miasta wielomilionowymi nakładami finansowymi. Na chwilę obecną wspólnie z MPEC uzgodniliśmy inwestycję modernizacji jednego z kotłów na ponad 11 milionów złotych, a w przyszłym roku planujemy kolejne, etapy modernizacji ciepłowni tak, żeby sprostać wymogom środowiskowym stawianych przez Unię Europejską – mówi Krzysztof Gigol Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl. 

Porozumienie ma charakter intencjonalny i potwierdza konieczność zawierania dalszych umów w projekcie, które finalnie zastąpią umowy i porozumienia podpisane przed 2020 rokiem. Termin obowiązywania Porozumienia został zrównany z terminem obowiązywania Wieloletniej Umowy Dzierżawy, czyli na 30 lat.

– Z końcem lipca ubiegłego roku, czyli niespełna dziewięć miesięcy temu, wspólnie z wieloma znamienitymi postaciami uroczyście wbijaliśmy łopatę pod budowę nowej elektrociepłowni PGNiG TERMIKA w Przemyślu. Dziś nie tylko jej powstanie, ale i rychłe oddanie do użytkowania, urzeczywistnia się. Już za chwilę ruszy w naszym mieście elektrociepłownia, która wzmocni cały system ciepłowniczy w regionie – mówi Prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun. – W tej chwili jedynym źródłem dla rodzimego systemu ciepłowniczego jest Ciepłownia Zasanie, która wytwarza energię cieplną, wykorzystując do tego miał węglowy. Aktualna moc naszej ciepłowni to 80 MW. Ale już niebawem ruszy nowa gazowa elektrociepłownia, dzięki której dotychczasowa moc systemu ciepłowniczego Przemyśla zostanie uzupełniona o 10,7 MW nowej, przyjaznej i ekologicznej energii. Latem inwestycja będzie zastępować ciepłownię Zasanie, natomiast zimą będzie dla niej sporym wsparciem, tworząc z nią wspólne, zintegrowane źródło ciepła dla przemyskiego systemu ciepłowniczego – tłumaczy włodarz nadsańskiego grodu. – Mimo niezwykle trudnych okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować w ostatnim roku, w sytuacji związanej z szalejącą po świecie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wszystkimi jej konsekwencjami, nasz rozwój oraz troska o komfort i zdrowie mieszkańców nadsańskiego grodu odbywa się zgodnie założonym przez nas planem. Walka o czyste powietrze jest jednym z naszych priorytetowych zamierzeń. Z całą pewnością powstająca w mieście nowa elektrociepłownia nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z zanieczyszczeniem tego, czym oddychamy, ale bezwzględnie jest istotnym orężem w starciu ze smogiem.  Dzięki tej inwestycji emisja dwutlenku siarki zmniejszy się o 32 tony rocznie, emisja dwutlenku węgla o 4 300 ton rocznie, a pyłów o 4,5 tony rocznie w stosunku do emisji związanych z eksploatacją Ciepłowni Zasanie. Jest to więc spory krok ku temu, by mieszkańcy miasta oraz nasi goście mogli cieszyć się czystym powietrzem i… oddychać tu pełną piersią – podsumowuje Wojciech Bakun.

– Zawierane porozumienia,  w tym Wieloletnia Umowa Dzierżawy, to coś znacznie więcej niż tylko powierzenie spółkom z Grupy Kapitałowej TERMIKA eksploatacji Ciepłowni Zasanie i odpowiedzialności za wytwarzanie ciepła dla mieszkańców naszego miasta. To także, a może przede wszystkim, otwarcie nowego rozdziału w historii przemyskiego ciepłownictwa systemowego. Dzisiaj nie chodzi już tylko o to, aby grzejniki były ciepłe, a z kranu płynęła ciepła woda, ale by zapewniające wspomniany standard Ciepło Systemowe było ekologiczne, bezpieczne, cenowo konkurencyjne, a system dostarczający wspomniane ciepło posiadał status „systemu efektywnego” – mówi Kazimierz Stec, Prezes Zarządu MPEC Przemyśl. – Osiągnięcie takiego stanu wymaga jednak wcześniejszych gruntownych zmian architektury systemu wytwarzania ciepła, wykorzystywanej w tym procesie struktury paliwowej, optymalizacji harmonogramu pracy poszczególnych jednostek, a przede wszystkim przeznaczenia na ten cel zasobów finansowych i szeroko rozumianego „know-how”, pozwalających ową transformację przeprowadzić. PGNiG TERMIKA takim zasobami niewątpliwie dysponuje. Nie ukrywamy, że jako MPEC Przemyśl – spółka komunalna realizująca zadania publiczne na rzecz mieszkańców naszego miasta i reprezentująca poniekąd ich interesy – wiążemy z zaangażowaniem naszych partnerów z GK TERMIKA duże nadzieje i oczekiwania związane nie tylko z modernizacją źródła ciepła, ale i rozbudową systemu ciepłowniczego i upowszechnianiem dostępu do niego wszystkim zainteresowanym podmiotom.

To nie pierwsza inwestycja PGNiG TERMIKA na Podkarpaciu. Jesienią 2020 roku został oddany do eksploatacji blok gazowo-parowy Elektrociepłowni Stalowa Wola – wspólne przedsięwzięcie PGNiG TERMIKA i Tauron SA. Jednostka nie tylko produkuje prąd, ale także zasila sieci ciepłownicze, tym samym będąc istotnym elementem bezpieczeństwa cieplnego w województwie podkarpackim. 

Przykładem zainteresowania Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA aktywami ciepłowniczymi należącymi do samorządów jest również miasto Chełm, które wzorem Przemyśla zainicjowało wspólny projekt z PGNiG TERMIKA w zakresie realizacji inwestycji pozwalających na zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Chełma oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta. 
 

Wczytywanie...