14.04.2021

PGNiG TERMIKA zbuduje kotłownię gazowo-olejową w Elektrociepłowni Pruszków.

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Elektrociepłowni Pruszków. PGNiG TERMIKA podpisała umowę z wykonawcą kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt. Oddanie jej do użytku planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

– Budowa nowej kotłowni dla Elektrociepłowni Pruszków wpisuje się w cykl inwestycji w Grupie Kapitałowej PGNiG związanych z oparciem ciepłownictwa o gaz ziemny, który dla polskiej gospodarki będzie przez najbliższe dekady paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej. W tym wypadku dotychczas wykorzystywane instalacje spalające węgiel do produkcji ciepła sieciowego zostaną częściowo zastąpione nowoczesnymi jednostkami zasilanymi gazem ziemnym i spełniającym standardy emisyjne olejem napędowympowiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

Nowa kotłownia gazowo-olejowa będzie posiadała moc 45 MWt i wyposażona zostanie w dwa kotły wodne o mocy 20 MWt każdy oraz jeden kocioł wodny o mocy 5MWt. Nowe źródło będzie spełniać najnowsze wymogi ochrony środowiska oraz zapewni wysoką efektywność produkcji.  Nowe kotły zasilane będą gazem i olejem, co przyczyni się m.in. do ograniczenia zużycia węgla, będącego do tej pory podstawowym paliwem używanym w zakładzie, oraz do redukcji emisji dwutlenku węgla. Poprzez dywersyfikację paliw zwiększy się bezpieczeństwo i niezawodność produkcji. Wykonawcą inwestycji będzie Instal Warszawa sp. z o.o. w konsorcjum z Energy Solutions sp. o.o. Oddanie inwestycji do eksploatacji zaplanowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Podczas planowania transformacji paliwowej w PGNiG TERMIKA pamiętamy o naszym najstarszym zakładzie, Elektrociepłowni Pruszkówpowiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.Budowa kotłowni gazowo-olejowej jest przykładem tego, że PGNiG TERMIKA nie tylko deklaruje swoje poparcie dla transformacji, ale faktycznie bierze w niej udział. Jest to krok w stronę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie inwestycja w nowe moce wytwórcze ciepła dla Elektrociepłowni Pruszków.

Prowadzone systematycznie w ciągu ostatnich lat prace modernizacyjne w zakładzie Ec Pruszków objęły do tej pory m.in.: budowę nowoczesnych instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin z kotłów węglowych K12 i K13 oraz modernizację tych kotłów. W ten sposób poprawiona została ich efektywność i niezawodność, a całość instalacji dostosowano do restrykcyjnych wymogów ochrony środowiska. Teraz PGNiG TERMIKA rozpoczyna kolejny etap modernizacji zakładu, obejmujący budowę nowej kotłowni gazowo-olejowej. W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje w Ec Pruszków polegające na sukcesywnym zastępowaniu dotychczasowych instalacji wytwórczych nowymi źródłami. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności produkcji oraz ograniczenie wpływu zakładu na środowisko.

Wczytywanie...