12.03.2021

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA powołała 9 marca br. Zarząd na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego, powołało 9 marca br. na wspólną IX kadencję Zarząd Spółki.

Skład zarządu:
Krzysztof Zalewski – Prezes Zarządu, 
Artur Michałowski – Członek Zarządu, 
Sławomir Błażej – Członek Zarządu. 

Czas trwania kadencji: 2021 r. – 2023 r. 
 

Wczytywanie...