21.01.2021

Spotkanie Prezesa nowej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl z przedstawicielami miasta i MPEC Sp. z o. o. w Przemyślu.

19 stycznia br. prezes nowopowstałej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztof Gigol z przedstawicielami PGNiG Termika S.A. spotkał się w Przemyślu z prezydentem Miasta - Panem Wojciechem Bakunem oraz Zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Podczas spotkania omówiono status realizacji harmonogramu działań związanych z planowanym zawarciem Wieloletniej Umowy Dzierżawy Ciepłowni Zasanie.

W docelowej strukturze organizacyjnej systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl, MPEC Sp. z o. o. pozostanie zarządcą istniejącej sieci ciepłowniczej i dostawcą ciepła do mieszkańców, natomiast odpowiedzialnym za wytwarzanie ciepła i dalszą modernizację Ciepłowni Zasanie będzie spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl. Rozmawiano także o statusie projektu budowy Elektrociepłowni Przemyśl oraz postępach robót budowlanych związanych z tą inwestycją.

W spotkaniu z Prezesem nowej spółki udział wzięli: Prezydent Miasta Wojciech Bakun, członkowie Zarządu MPEC Sp. z o.o. Kazimierz Stec i Maciej Patoczek, przedstawiciele PGNiG TERMIKA: Tomasz Turek - Dyrektor Pionu Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji, Anna Wieszczycka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Daniel Gęsikowski – Kierownik Wydziału Projektów Akwizycyjnych i Rozwojowych oraz Marek Mazur członek Rady Nadzorczej nowej spółki (przedstawiciel Miasta Przemyśl) i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Nasza energia rozwija Przemyśl

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie spadek emisji gazów cieplarnianych 31 927 Mg CO2/rok. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. Budowa elektrociepłowni to w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne miasta oraz poprawa jakości powietrza, zapewniająca większy komfort życia mieszkańców Przemyśla.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2021 roku.

Wczytywanie...