30.03.2017

Energetyka na Żoliborzu

Z myślą o przyszłości i nadchodzącej zmianie pokoleniowej w polskiej energetyce PGNiG TERMIKA SA, Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i Zespół Szkół nr 28 w Warszawie rozpoczynają współpracę przy projektach edukacyjnych dla młodzieży.

List intencyjny w tej sprawie strony podpisały 30 marca br. w Warszawie. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy z zakresu energetyki oraz przygotowania przyszłych kadr zawodowych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.
– Naszym największym zasobem są ludzie. Angażując się w działania na rzecz warszawskiej młodzieży realizujemy jedną z najważniejszych wartości PGNiG TERMIKA – partnerstwo. Budujemy trwałe i obopólnie korzystne relacje z otoczeniem firmy. Nasi pracownicy to duży zespół wykwalifikowanych i doświadczonych osób. Możemy i chcemy dzielić się wiedzą i wymieniać doświadczenia. Przed nami duża zmiana pokoleniowa i liczne odejścia emerytalne. Potrzebujemy młodej, ambitnej i dobrze wykształconej kardy, która zasili szeregi naszych pracowników. Mamy nadzieję, że współpraca z Urzędem Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i Zespołem Szkół nr 28 w Warszawie będzie pod tym względem dla nas owocna.– podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA SA.

Przekształcenia rynku elektroenergetycznego, a wkrótce także gazowego, wymuszają zmiany w strukturze zatrudnienia w branży i wymuszają na energetyce dobór odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Jednym z pierwszych podjętych działań i ważnym krokiem w realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji młodzieży jest otwarcie pierwszych klas technicznych o profilu energetyk w Zespole Szkół nr 28.

Zespół Szkół nr 28 zmienił w 2013 r. swoją lokalizację i obecnie ma swoją siedzibę na Żoliborzu. – Odtąd władze samorządowe dzielnicy wspierają szkołę w jej działaniach statutowych tworząc w pierwszej kolejności jej bazę infrastrukturalną, tym samym starając się budować tożsamość szkoły w nowym miejscu. Tworząc partnerstwo z PGNiG TERMIKA SA chcemy, by szkoła stała się atrakcyjna dla uczniów i dawała możliwość dalszego budowania jej pozytywnego wizerunku. Przekazanie przez Spółkę uczniom Zespołu Szkół nr 28 wiedzy specjalistycznej oraz jakże cennej wiedzy praktycznej umożliwi stworzenie unikalnej i nowoczesnej sylwetki absolwenta, jak również pozwoli na korzystanie uczniom z najnowszych technologii na miarę XXI wieku. – podkreślił Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Priorytetem nowego systemu edukacji zawodowej jest włączenie w proces edukacji pracodawców. Filarem nowego systemu ma być bowiem kształcenie dualne. Wychodząc naprzeciw reformie szkolnictwa branżowego, dzięki któremu pracodawcy uwzględniając potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy uczestniczyć będą w programach nauczania - podpisujemy w dniu dzisiejszym porozumienie o wzajemnej współpracy z PGNiG TERMIKA SA. Dzięki objęciu patronatem Zespołu Szkół nr 28 przez Spółkę PGNiG TERMIKA uczniowie będą jednocześnie zdobywać wiedzę praktyczną i teoretyczną, a jako absolwenci trafią bezpośrednio na rynek pracy, gdzie zdobywać będą potwierdzenie swoich umiejętności. – powiedział Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

- Nasza Szkoła kształci od 72 lat kadry techniczne na potrzeby polskiej gospodarki. Podpisany list intencyjny sprawi, że nowe pokolenie młodzieży dołączy do szeregu absolwentów wykształconych nie tylko w teorii, ale i w praktyce, a tym samym znajdzie miejsce pracy. Mam nadzieję, że warsztaty w obiektach PGNiG TERMIKA dadzą naszym uczniom wiedzę i umiejętności, których w tradycyjnych pracowniach szkolnych nigdy by nie mieli szansy osiągnąć, ponieważ zawód: technik energetyk wymaga dostępu do specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń laboratoryjnych. Kształcenie przez partnerstwo z pracodawcą odkrywa nowe perspektywy rozwoju dla wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia.

Dziękuję Zarządowi PGNIG TERMIKA i Panom Burmistrzom Żoliborza, że stworzyli dla nas nową perspektywę na rozwój. – powiedziała Luiza Tkacz – Dyrektor Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie

Wczytywanie...