29.06.2017

Rusza budowa najnowocześniejszego bloku gazowo-parowego w Polsce

29 czerwca 2017 r. PGNiG TERMIKA SA oraz konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. oraz Polimex-Mostostal SA podpisały umowę na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi 1,6 mld zł brutto. Budowa ma się zakończyć w 2020 roku.

Dzięki inwestycji produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowni zwiększy się o ok. 80 procent. Blok nie tylko zapewni dostawy ciepła dla Warszawy, ale pozwoli też na utrzymanie konkurencyjnych cen dla mieszkańców stolicy.

- Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań jest ważną inwestycją w polską energetykę. Ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych, najnowocześniejszych technologii gazowych, nowy blok pozwoli nam spełnić najostrzejsze europejskie kryteria ochrony środowiska, tj. wymagania Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych oraz wymogi BAT. Odczuwalnie wzrośnie jakość powietrza w Warszawie - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA SA.

- Sukces tego projektu jest wspólnym osiągnięciem całego zespołu europejskiego i japońskiego – podkreślił Rainer Kiechl, Wiceprezes Wykonawczy MHPS w Europie i Dyrektor Generalny spółki zależnej MHPS z siedzibą w Duisburgu w Niemczech.
Ponadto zwrócił uwagę na znaczenie polskiego rynku dla MHPS w Europie: - Obok zamówień na blok energetyczny opalany węglem kamiennym Kozienice 11 i blok energetyczny opalany węglem brunatnym Turów 11, Elektrociepłownia Żerań jest trzecim największym projektem realizowanym w Polsce w ciągu ostatnich lat. Z jednej strony wskazuje to na szerokie kompetencje MHPS, a z drugiej na zaufanie polskich klientów do technologii MHPS.
Dodał również: - Będziemy bardzo ciężko pracowali, aby odwdzięczyć się za to zaufanie.

- Doświadczenia z dotychczasowej dobrej współpracy konsorcjantów gwarantują wykonanie inwestycji zgodnie z określonymi parametrami i w wyznaczonym terminie – powiedział Antoni Józwowicz, prezes Polimex – Mostostal S.A.

Wraz z kontraktem, zawarta została 6-letnia umowa na świadczenie usługi serwisowej. Jej koszt nie jest ujęty w budżecie inwestycyjnym projektu.

Paramenty bloku:

• moc elektryczna brutto - 497 MWe

• moc cieplna maksymalna- 326 MWt

• produkcja energii elektrycznej- 3000 GWh

• produkcja ciepła - 1900 GWh

• moc w paliwie - 900 MWt

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Możliwości produkcji energii elektrycznej przez spółkę wynoszą około 3,8 TWh rocznie.
Elektrociepłownia Żerań została uruchomiona w 1954 roku i jest drugim, co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy. Jej moc cieplna wynosi 1580 MWt, jej moc elektryczna brutto - 386 MW. Po wybudowaniu bloku gazowo-parowego moc wytwórcza energii elektrycznej Ec Żerań wzrośnie z obecnego poziomu 386 MWe do 690 MWe.
Natomiast możliwości produkcji energii elektrycznej PGNiG TERMIKA wzrosną do ponad 6 TWh rocznie. Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na polskim rynku. Jednostka będzie zużywała corocznie około 550 mln m³ gazu ziemnego, co będzie stanowić około 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa.

 

Na zdjęciu od lewej: Ichiro Kameda, Managing Director, Deputy Chief Operating Officer Mitsubishi Hitachi, Power Systems Europe GmbH Rainer Kiechl, Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH; Yasuo Fujitani, Senior Executive Vice President, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Tomasz Wilczak, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych PGNiG TERMIKA SA, Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA, Satoshi Uchida, Chief Executive Officer, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Radosław Czapski, Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA, Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal SA, Andrzej Juszczyński, Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal SA
Wczytywanie...