Zarząd

Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu PGNiG TERMIKAWojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na  Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i  parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Od 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Wcześniej pracował w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE. Kierował zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych  oraz układów technologicznych w energetyce.

 

 

 

 

 

Tomasz Wilczak

Tomasz Wilczak - Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego – kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej. 

Od 2007 r. związany z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie. Wcześniej pracował w administracji rządowej, a także pełnił funkcje w Zarządach spółek z Grupy ENEA S.A.  Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń, oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.

 

 

 

 

RCRadosław Czapski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalność Automatyka i Osprzęt Lotniczy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach; w latach 1999-2010 pracował przy budowie, a następnie eksploatacji elektrociepłowni gazowej; od 2010 r. przy budowie bloku gazowo-parowego przenoszonego z Ec Starachowice do Siedlec, gdzie pełnił funkcję kierownika elektrociepłowni. Uzyskał uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe. Interesuje się siatkówką, filmami sensacyjnymi i muzyką rockową.

                                              

 

 

 

 

DJDawid Jaworski - Członek Zarządu

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. Ukończył również studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Posiada certyfikaty CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ERP (Energy Risk Professional).
Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, gdzie pracował w obszarach finansów, a następnie inwestycji w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Kierował projektami akwizycyjnymi, inwestycyjnymi oraz reorganizacyjnymi. Wcześniej pracował w Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarze nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

 

 

 

Wczytywanie...