Zagrzewamy do nauki

Program edukacyjny Zagrzewamy do nauki

O programie

„Zagrzewamy do nauki” to projekt edukacyjny, który PGNiG TERMIKA organizuje wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz Business for Society od 2009 roku. Program jest skierowany do uczniów technicznych szkół średnich oraz gimnazjalistów z Warszawy, Radomia i okolic.

Ścisła współpraca z wybranymi średnimi szkołami technicznymi, na której oparty jest program Zagrzewamy do nauki, została zainicjowana w odpowiedzi na prowadzone analizy przewidywanych odejść pracowników firmy z uprawnieniami emerytalnymi oraz brak wykwalifikowanej kadry i możliwości kształcenia w zawodach związanych z energetyką.

Od samego początku programowi patronują Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Miasta Radomia.

Szkoły partnerskie

Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

http://zs40.pl/

Zespół Szkół nr 28 w Warszawie

http://zs28.waw.pl/

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

http://zst-radom.edu.pl/

Jakie są cele programu?

  • pozyskanie młodych pracowników technicznych zastępujących doświadczoną, odchodzącą kadrę
  • pokazanie korzyści z edukacji technicznej i rozwoju zawodowego w branży energetycznej
  • szkolenie przyszłej kadry i rozwijanie umiejętności ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy
  • wsparcie edukacyjne i finansowe najzdolniejszych uczniów szkół technicznych zainteresowanych branżą energetyczną
  • budowanie kultury dzielenia się wiedzą wśród pracowników PGNiG TERMIKA SA
  • wspieranie wizerunku PGNiG TERMIKA SA, jako dobrego pracodawcy w regionie mazowieck

Moduły

Głównymi modułami programu edukacyjnego Zagrzewamy do nauki, mającymi zapewnić dostosowanie zakresu edukacji praktycznej oferowanej w szkołach do potrzeb branży energetycznej są:

  • program mentoringu pracowniczego
  • warsztaty techniczne
  • praktyki zawowodowe dla uczniów
  • warsztaty rozwijajace umiejętności miekkie
Wczytywanie...