Spółka Energetyczna „Jastrzębie”

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. funkcjonuje na rynku gospodarczym od 1995 roku. Jej założycielem jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. Produkuje sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Świadczy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką. Produkuje energię elektryczną i cieplną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic.

SEJ swoją strukturą obejmuje pięć jednostek organizacyjnych, elektrociepłownie: Zofiówka, Moszczenica, Pniówek, Suszec i Częstochowa.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” ma doświadczenie w produkcji energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza i chłodu. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła (w 15.06.2000 r.) Skojarzony Układ Energetyczno - Chłodniczy połączony z centralną klimatyzacją KWK „Pniówek” oraz rozpoczęła produkcję energii w skojarzeniu.

SEJ jest krajowym liderem w redukcji metanu do atmosfery. Rocznie zagospodarowuje ponad 70 000 000 m³ metanu, dzięki czemu ogranicza emisje dwutlenku węgla na poziomie powyżej 900 000 ton.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Spółka przeprowadza inwestycje proekologiczne, które dają szansę na utrzymanie miejsc pracy w regionie.

Realizowany przez Spółkę projekt budowy bloku fluidalnego jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu funkcjonowania elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców.

Budowa bloku fluidalnego w Elektrociepłowni „Zofiówka”, to największe przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane w historii Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, a jednocześnie jeden z największych projektów energetycznych, mający strategiczne znaczenie dla SEJ.

Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe - inwestycja o wartości 507 mln zł netto, umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej, a w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC „Zofiówka” pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i zagwarantuje utrzymanie miejsc pracy przez kolejne 30 lat. Elektrociepłownia „Zofiówka” przy pomocy nowego bloku będzie produkowała energię elektryczną, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla odbiorców indywidualnych miasta Jastrzębia-Zdroju.

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Tel. (032) 475 61 00

Wczytywanie...