PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. 12 kwietnia 2017 r. zmieniła nazwę na PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Spółka funkcjonuje na rynku gospodarczym od 1995 roku. Jej założycielem jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. Produkuje sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Świadczy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką. Produkuje energię elektryczną i cieplną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa swoją strukturą obejmuje pięć jednostek organizacyjnych, elektrociepłownie: Zofiówka, Moszczenica, Pniówek, Suszec i Częstochowa.

Spółka  ma doświadczenie w produkcji energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza i chłodu. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła (w 15.06.2000 r.) Skojarzony Układ Energetyczno - Chłodniczy połączony z centralną klimatyzacją KWK „Pniówek” oraz rozpoczęła produkcję energii w skojarzeniu.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest krajowym liderem w redukcji metanu do atmosfery. Rocznie zagospodarowuje ponad 70 000 000 m³ metanu, dzięki czemu ogranicza emisje dwutlenku węgla na poziomie powyżej 900 000 ton.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Spółka przeprowadza inwestycje proekologiczne, które dają szansę na utrzymanie miejsc pracy w regionie.

Realizowany przez Spółkę projekt budowy bloku fluidalnego jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu funkcjonowania elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców.

Budowa bloku fluidalnego w Elektrociepłowni „Zofiówka”, to największe przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane w historii Spółki, a jednocześnie jeden z największych projektów energetycznych, mający dla niej strategiczne znaczenie.

Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe - inwestycja o wartości 507 mln zł netto, umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej, a w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC „Zofiówka” pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i zagwarantuje utrzymanie miejsc pracy przez kolejne 30 lat. Elektrociepłownia „Zofiówka” przy pomocy nowego bloku będzie produkowała energię elektryczną, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla odbiorców indywidualnych miasta Jastrzębia-Zdroju.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Tel. (032) 475 61 00

Wczytywanie...