Porównanie cen

Ceny ciepła systemowego

Ciepło systemowe to wygodny, a przede wszystkim tani sposób ogrzewania. Jego ceny są dość stabilne. W Warszawie jest to najtańsze źródło ciepła dla mieszkańców. Ceny ciepła systemowego wyprodukowanego w EC Pruszków są porównywalne ze średnimi cenami ciepła w podobnych systemach ciepłowniczych w Polsce. Przejrzyj naszą ofertę i przekonaj się, że PGNiG TERMIKA to naprawdę tani dostawca ciepła.

Porównanie cen:

73

Z powyższego zestawienia wynika, że ciepło produkowane w zakładach PGNiG TERMIKA jest NAJTAŃSZYM nośnikiem energii cieplnej dostępnym dla Mieszkańców Warszawy. Wynika to z faktu, iż ciepło produkowane jest w skojarzniu, tzn. w jednym procesie produkcyjnym wytwarzana jest energia cieplna i energia elektryczna.

Założenia do obliczeń:

zużycie energii cieplnej w budynku na 1 MW mocy zamówionej: 6000 GJ/MW

Energia elektryczna

Taryfa RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-66(14)/2015/13824/IX/TB z dnia 17 grudnia 2015 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 179/2015 (2009) z dnia 17.12.2015 r.

Taryfa RWE Polska S.A. - taryfa zatwierdzona przez Zarząd RWE Polska S.A. w dniu 05.02. 2015 r. Rozważana grupa taryfowa: G11. Założenia: sprawność przemiany energii elektrycznej na ciepło: 100%

Ciepło systemowe

Taryfa PGNiG TERMIKA SA – decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4210-5(9)/2015/142/XVII/ARy z dnia 29.07.2015 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego poz. 6771 z dnia 31.07.2015 r.

Taryfa Veolia Energia Warszawa S.A. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4210-17(7)/2015/170/XIII/RWY z dnia 18.11.2015 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego Poz.9200 z dnia 19.11.2015 r.

Gaz ziemny

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 2 - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-56(26)/2015/23213/II/PD z dnia 17 grudnia 2015 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 88/2015 (876) z dnia 17.12.2015 roku.
Rozważana grupa taryfowa: W-6A.

Taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa z dnia 17 grudnia 2014 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 115 (784) z dnia 17.12.2014 r.
Rozważana grupa taryfowa: W-6A.1 (stawki dystrybucji paliwa gazowego zgodne z taryfą obowiązującą dla obszaru oddziału w Warszawie).

Wartość opałowa gazu Sprawnosć kotła
36MJ/Nm3 85% - dot. kotła niskotemperaturowego
36MJ/Nm3 95%  -dot. kotła kondensacyjnego

Powyższe sprawności odnoszą się do wartości opałowej.

Olej opałowy

Do wyliczeń użyto ceny rynkowej oleju z dnia  04.02.2016 r. zamieszczonej na portalu http://www.olej-opalowy.pl (cena dla województwa mazowieckiego). 

Założenia:

Wartość opałowa oleju Sprawnosć kotła Gęstość oleju 
42MJ/kg 85%  0,846kg/l

 

Sprawdź Twoją cenę za ciepło systemowe

Ceny ciepła w Warszawie


1. Jesteś Klientem kupującym ciepło bezpośrednio od PGNiG TERMIKA

(grupa taryfowa OKW)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

3186,12 zł/MW/m-c

według taryfy
Veolii Warszawa

27,00 zł/GJ

według taryfy
Veolii Warszawa

Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

2. Jesteś odbiorcą ciepła wytwarzanego lub korzystasz z usług przesyłowych PGNiG TERMIKA w rejonie ul. Jana Kazimierza, ul.Marynarskiej, ul. Chełmżyńskiej, ul. Annopol lub ul. Marsa
sprawdź ceny w Decyzjach taryfowych, zamieszczonych poniżej

3. Ceny usług przesyłowych i ceny ciepła dla klientów nie kupujących bezpośrednio
od PGNiG TERMIKA znajdziesz na stronie  Veolii Warszawa

 

Ceny ciepła w Pruszkowie.

1. Jesteś właścicielem węzła cieplnego (taryfa PrW1)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4060,01 zł/MW/m-c

2300,81 zł/MW/m-c

33,95 zł/GJ

9,19 zł/GJ

 Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

2. PGNiG TERMIKA jest właścicielem węzła indywidualnego (taryfa PrW2)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4060,01 zł/MW/m-c

2444,61 zł/MW/m-c

33,95 zł/GJ

9,21 zł/GJ

 Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

3. PGNiG TERMIKA jest właścicielem węzła grupowego (taryfa PrW3)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4060,01 zł/MW/m-c

3447,84 zł/MW/m-c

33,95 zł/GJ

11,15 zł/GJ

 Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

Składniki opłaty za ciepło na Twoim rachunku

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty.

 

cen

Na fakturze wyszczególnione są cztery pozycje:

  1. Opłata stała za moc zamówioną – wyrażona w zł/MW, czyli zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  2. Opłata zmienna za ciepło – wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu
  3. Opłata stała za przesył – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  4. Opłata zmienna za przesył - wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu.

W przypadku budynków wielorodzinnych oraz mieszkalnych fakturę za ciepło otrzymuje administracja budynku i to ona dokonuje podziału kosztów na poszczególnych lokatorów. Administrator rozlicza się z mieszkańcami zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Regulamin powinien zostać udostępniony wszystkim mieszkańcom i być im znany. Należy pamiętać o tym, że płacimy za ogrzewanie nie tylko naszego mieszkania, lecz także części wspólnych, jak np. klatki schodowe.

Według obowiązującego w Polsce prawa, administrator budynku może wybrać dowolną metodę rozliczania kosztów zakupu ciepła pomiędzy poszczególnych użytkowników/właścicieli lokali.

Wybrany sposób powinien jednak spełniać konkretne warunki:

  • Uwzględniać położenie lokalu w budynku (piętro, ilość ścian zewnętrznych),
  • Zachęcać do zachowań energooszczędnych,
  • Ustalać opłaty ponoszone przez użytkowników lokali, uwzględniając ich zużycie ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wybrany sposób rozliczania powinien mieć formę regulaminu i zostać udostępniony wszystkim użytkownikom lokali. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozlicza się opłaty za ogrzewanie w Twoim budynku, poproś zarządcę o regulamin.

Pliki do pobrania

Taryfa 2015 6.46 MB
Taryfa Annopol 1 0.39 MB
Taryfa Chelmzynska 0.39 MB
Taryfa Jana Kazimierza 0.39 MB
Taryfa Marsa 0.4 MB
Taryfa Marynarska 0.39 MB
Wczytywanie...