TERMIKA dla Energetyka

TERMIKA dla Energetyka to działania wspierające studentów w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń w energetyce oraz na rynku pracy. Współpracujemy z uczelniami, biurami karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi.  Dzielimy się naszą energią i liczymy na zaangażowanie studentów w nasze aktywności.

Wierzymy, że inwestując w zasoby ludzkie czerpiemy niezbędną energię do dalszego rozwoju firmy!

W ramach TERMIKA dla Energetyka prowadzimy takie działania jak:

 • praktyki i staże
 • pomoc w zbieraniu materiałów do prac inżynierskich i magisterskich
 • program Energetyczni Ambasadorzy PGNiG TERMIKA
 • współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami
 • warsztaty na uczelniach – Akademia TERMIKI
 • konferencje i debaty naukowe
 • zwiedzanie naszych zakładów
 • akcje wizerunkowe na uczelniach
 • konkursy dla studentów

Niewątpliwym sukcesem realizowanych w PGNiG TERMIKA SA działań jest dalsza długoletnia współpraca z wieloma uczestnikami staży, praktyk oraz programów dla absolwentów.

Staż z TERMIKĄ 2018

To program stażowy PGNiG TERMIKA dla studentów i absolwentów szkół wyższych.

W 2018 roku oferujemy płatne, trzymiesięczne staże dla 10 studentów i absolwentów w 9 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
Zapraszamy do złożenia swojej aplikacji w postaci CV oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego - KLIK

Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach oraz w zakładce KARIERA - Programy stażowe.

Praktyki studenckie 2018

W 2018 roku oferujemy miesięczne, bezpłatne praktyki dla 17 studentów w 3 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA SA.

W ramach miesięcznej praktyki, będziecie mieli okazję:

 • zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji,
 • zapoznać się z procesami technologicznymi zachodzącymi w elektrociepłowni,
 • poznać specyfikę pracy w zakładach produkcyjnych oraz w biurze PGNiG TERMIKA SA,
 • zweryfikować wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

Każdy z praktykantów będzie realizował zadania zgodnie z zakresem i harmonogramem praktyk pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie. Na praktyki zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to także osoba komunikatywna, obowiązkowa i zaangażowana.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do złożenia swojej aplikacji w postaci CV oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego - KLIK, w terminie od 5 marca do 22 kwietnia 2018 r. Selekcja nadesłanych aplikacji oraz wybór osób, które zaprosimy na praktyki zakończy się w maju.

Aplikuj, może właśnie Ciebie zaprosimy na praktyki!

Osoby, które zostaną zaproszone do odbycia praktyk studenckich w PGNiG TERMIKA będą mogły starać się o dofinansowanie stażu z projektu "Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej".

Aktualności

Energetyczni Ambasadorzy

 • Politechnika Warszawska

  Mateusz Kujda
  Wydział Elektryczny,
  kierunek Elektrotechnika (4. rok)

  Patryk Drozdowski
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  kierunek Energetyka (4. rok)

  Jakub Kutyła
  Wydział Elektryczny
  kierunek Elektrotechnika (3. rok)

 • Wojskowa Akademia Techniczna

  Patrycja Tymińska
  Wydział Elektroniki,
  kierunek Energetyka (5. rok)

  Magdalena Wierzbowska
  Wydział Elektroniki,
  kierunek Energetyka (3. rok)

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Natalia Roman
  Wydział Inżynierii Produkcji,
  kierunek Technologie Energii Odnawialnej (4. rok)

Piotr Maciaszek

Koordynator programu
Termika dla Energetyka
	Piotr Maciaszek
Wczytywanie...