Elektrociepłownia Siekierki

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie.

Moc cieplna: 2068 MW

Moc elektryczna: 622 MW

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 3 bloki ciepłownicze
  • 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym
  • 3 kotły parowe opalane węglem
  • 5 turbozespołów
  • 6 kotłów wodnych
  • kocioł parowy K1 w 100% opalany biomasą

 

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3  wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie są nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są
w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

 

Elektrociepłownia Siekierki:

  • ogrzewa 55 procent budynków w Warszawie
  • dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów

 

 

Wczytywanie...