O Firmie

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Nasze warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. warszawiaków i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa w przybliżeniu 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach:

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.

Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowie – poprzez własną sieć ciepłowniczą

Spółka PGNIG TERMIKA od 2012 r. jest częścią grupy kapitałowej PGNIG.

GRUPA PGNiG TERMIKA

W strukturach Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują:

1. Sześć zakładów cieplnych PEC Jastrzębie w województwie śląskim:

  • ZC Jastrzębie
  • ZC Knurów
  • ZC Racibórz
  • ZC Rybnik
  • ZC Wodzisław
  • ZC Żory

Łącznie PEC Jastrzębie eksploatuje 14 lokalnych ciepłowni o mocy ok. 260 MW. Łączna długość wszystkich sieci ciepłowniczych wynosi 288 km, a moc zamówiona 445 MWt. Średnia sprzedaż ciepła to ok. 1 800 000 GJ z czego 1/3 pochodzi z produkcji z własnych źródeł.

2. NYSAGAZ Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach rozproszonych. Łącznie NYSAGAZ eksploatuje 33 projekty gazowe na terenie dziewięciu województw, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18,28 MW i mocy elektrycznej 166 kW. Aktualnie Spółka realizuje dwa kolejne projekty związane z budową gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.

3. Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. – założony wspólnie z Lafarge Cement SA

Spółka specjalnego przeznaczenia, której przedmiotem działalności będzie świadczenie usługi separacji popiołu na rzecz PGNiG TERMIKA. Celem jest zagospodarowanie 190 tys. ton popiołów lotnych powstających w Elektrociepłowni Siekierki.

Większościowym udziałowcem ZSPS jest PGNiG TERMIKA SA (70 proc.), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA Holcim w Polsce (30 proc). Osiągnięcie docelowej wydajności instalacji przewiduje się w pierwszej połowie 2017 r.

4. Spółka Energetyczna „Jastrzębie”

SEJ swoją strukturą obejmuje pięć jednostek organizacyjnych, elektrociepłownie: Zofiówka, Moszczenica, Pniówek, Suszec i Częstochowa.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” ma doświadczenie w produkcji energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza i chłodu. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła (w 15.06.2000 r.) Skojarzony Układ Energetyczno - Chłodniczy połączony z centralną klimatyzacją KWK „Pniówek” oraz rozpoczęła produkcję energii w skojarzeniu.

SEJ jest krajowym liderem w redukcji metanu do atmosfery. Rocznie zagospodarowuje ponad 70 000 000 m³ metanu, dzięki czemu ogranicza emisje dwutlenku węgla na poziomie powyżej 900 000 ton.

Wczytywanie...