Ciepłownia Wola

W 1973 roku uruchomiliśmy Ciepłownię Wola, której dzisiejsza moc cieplna po modernizacji wynosi 348 MWt. Ciepłownia spełnia dyrektywy UE dla źródeł szczytowych istniejących pracujących w ciągu roku do 1500 godz.
 

Jednostki wytwórcze :

  • 3 kotły wodne na olej opałowy lekki

Ciepłownia Wola stanowi szczytowe źródło ciepła dla Warszawy, jest uruchamiana gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza. W roku 2014-2015 zmodernizowane zostały trzy istniejące kotły PTWM wymieniono części ciśnieniowe, palniki, dostosowując je do spalania oleju lekkiego i zaostrzonych norm emisyjnych. Wybudowano nowe instalacje rozładunkowe oleju lekkiego i zmodernizowano zbiornik magazynowy. Z eksploatacji wycofano olej opałowy ciężki (mazut).

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, zakwalifikowanego do grupy substancji, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, jak wyżej, z datą od 15 lutego 2014 roku Ciepłownia Wola, zlokalizowana w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 21, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15 została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie zakładu olejów opałowych przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem Zapobiegania Awariom.

Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych substancji, jako wymaganej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), w Tytule IV "Poważne awarie". Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi, mienia i środowiska.

 

 

 

 

 

Wczytywanie...