08.02.2017

Rozwój sieci ciepłowniczej jednym ze sposobów walki ze smogiem

Stały rozwój ciepłociągów, również poza granice administracyjne stolicy, to jeden ze sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza. Równie ważne są jednak inwestycje zwiększające efektywność energetyczną elektrociepłowni czy wprowadzanie inteligentnych sieci ciepłowniczych.

– Konsekwentny rozwój warszawskiej sieci ciepłowniczej może nas znacząco przybliżyć do zakładanych przez nas celów ograniczenia źródeł tzw. emisji. Bardzo się cieszę, że Warszawa w walce z zanieczyszczeniami powietrza ma dwóch dużych sojuszników – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Mam nadzieję, że stołeczne ciepłociągi zgodnie z przyjętymi planami wkrótce przekroczą granice administracyjne Warszawy. W ten sposób walka o czyste powietrze podejmowana będzie również na ternie całej aglomeracji – dodaje.

Warszawa metodycznie walczy ze źródłami tzw. niskiej emisji. Jednym ze sposobów są dofinansowania udzielane na likwidację kotłów i pieców węglowych. Mieszkańcy stolicy mogą otrzymać od 7 do 20 tysięcy złotych na ten cel. Od momentu wejścia w życie uchwały, tj. 12 stycznia, do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło już kilkanaście wniosków o dotacje na przeprowadzenie tego rodzaju inwestycji. Warszawa nie jest jednak osamotniona w walce o czyste powietrze. Starania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podejmują też producent (PGNiG TERMIKA SA) i dostawca (Veolia Energia Warszawa S.A.) ciepła systemowego w stolicy.

– Trzeba sobie zdawać sprawę, że elektrociepłownia to dziś nie tylko kocioł do spalania węgla z wysokim kominem, ale skomplikowana technologicznie fabryka chemiczna oczyszczająca powstałe spaliny do wymaganego prawem poziomu. Spełniamy coraz bardziej zaostrzające się wymagania prawne w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Corocznie, dzięki proekologicznym inwestycjom, odnotowujemy zmniejszenie wpływu naszych zakładów na jakość powietrza w aglomeracji warszawskiej. Dzięki naszym inwestycjom stale od kilku lat spada i będzie spadać emisja pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Nasze pro środowiskowe inwestycje przyniosły efekty ekologiczne w postaci redukcji emisji tlenków siarki o ok. 90%, około 65% tlenków azotu oraz pyłów o 70% – mówi Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA.

Stały rozwój warszawskiej sieci ciepłowniczej
Veolia Energia Warszawa S.A., jako partner Warszawy, stale rozwija warszawską sieć ciepłowniczą. W latach 2012-2016 wybudowano aż 84 kilometry nowego ciepłociągu, 77 kilometrów poddanych zostało natomiast modernizacji. Inwestycje te pochłonęły ponad 750 milionów złotych, z czego 175 milionów tylko w roku 2016.

Do najważniejszych ubiegłorocznych realizacji należy przyłączenie osiedla Ursus Niedźwiadek. Dzięki tej inwestycji w niedalekiej przyszłości możliwe będzie ułożenie sieci dalej na zachód, w kierunku Pruszkowa. Wcześniej jednak przyłączone zostanie osiedle Skorosze, dzięki czemu możliwa będzie likwidacja lokalnych kotłowni. Dołączenie Pruszkowa, a także Piastowa, do stołecznego ciepłociągu pozwoli na zmniejszenie emisji pochodzącej z Elektrociepłowni Pruszków, która wykorzystywana będzie już jedynie jako źródło szczytowe. Całkowite zamknięcie tego obiektu planowane jest do roku 2023. W ten sposób nastąpi zmniejszenie emisji z tego źródła pięciokrotne tlenku siarki, czterokrotne w przepadku emisji tlenków azotu i aż dwudziestokrotna redukcja emisji pyłów (w stosunku do roku 2015). Stosowne porozumienie pomiędzy Veolią Energia Warszawa a PGNiG TERMIKA zostało podpisane w styczniu 2016 roku.

Posiadanie tak rozległej i efektywnej sieci ciepłowniczej jest zarówno szansą, jak i dużym atutem Warszawy. Veolia dostarcza ciepło do blisko 80 % klientów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Czujemy się odpowiedzialni jako dystrybutor ciepła, aby oferować klientom ciepło dobrej jakości w korzystnych cenach i jednocześnie realizować plan rozbudowy sieci ciepłowniczej w pozostałych częściach Warszawy. To właśnie ten cel przyświeca Veolii Energii Warszawa oraz naszemu partnerowi PGNiG TERMIKA - ścisła współpraca przy rozwoju nowych terenów, jak podłączenie Os. Niedźwiadek w 2016 r. w Ursusie i wkrótce podłączenie Piastowa i Pruszkowa. Naszym celem jest poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie strat ciepła, to właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Jego realizacja we współpracy z PGNiG TERMIKA pozwoli znacząco zwiększyć wydajność sieci ciepłowniczej w Warszawie i sprawić by stała się najbardziej efektywną siecią w Polsce, co leży w interesie stolicy, jak i jej mieszkańców – mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolii Energii Warszawa.

Modernizacja istniejącej infrastruktury realizowana będzie również dzięki projektowi „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, który współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki wyposażeniu istniejących ciepłociągów w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą optymalizację dostaw możliwe będzie ograniczenie strat towarzyszących przesyłowi ciepła. Zautomatyzowany system „wskaże” dyspozytorom najefektywniejsze rozwiązania w oparciu o matematyczną analizę danych bieżących i historycznych. Dzięki „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tysiąca ton w skali roku.

„Warszawa to jeden z największych scentralizowanych systemów ciepłowniczych Europy. Nie zawsze doceniamy zalety tego faktu. Dzięki niemu negatywne skutki ogrzewania miasta można ograniczyć do minimum, bo produkcję ciepła prowadzimy w sposób maksymalnie profesjonalny, spalając paliwo z najmniejszą ilością strat, przetwarzając je w użyteczne ciepło i energię elektryczną. Indywidualne systemy grzewcze powodują niepomiernie większą emisję zanieczyszczeń, a ciepło wytwarzane w nich jest z dużo gorszą sprawnością.” – mówi Tomasz Wilczak, wiceprezes zarządu ds. technicznych PGNiG TERMIKA SA.

Konsekwentne działania stolicy przynoszą rezultat
Problem zanieczyszczeń powietrza w stolicy, tak nośny w mediach w ostatnich tygodniach, jest znany władzom Warszawy od dawna. Stąd konsekwentna polityka przeciwdziałania temu zjawisku. Wystarczy powiedzieć, że według pomiarów prowadzonych na stacji WIOŚ w al. Niepodległości, liczba dni w roku, w których przekraczane były normy stężenia pyłów PM10 wynosiła 192. W roku 2011 dni z przekroczeniami było już 129, a w roku ubiegłym tylko 71.

Podstawowym dokumentem określającym zasady walki ze smogiem jest „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” uchwalony w grudniu 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy budżet na realizację założeń Planu w najbliższych latach wyniesie 16 miliardów złotych. Tylko w 2017 roku wydatki na ochronę powietrza w stolicy przekroczą 1,1 miliarda złotych.

Wczytywanie...