Projekty realizowane w ramach programu SPO WKP

 

fund

 

Modernizacja trzech elektrofiltrów kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki

  1. Wartość projektu: 33 987 000 PLN
  2. Wysokość dofinansowania: 8 463 884,40 PLN
  3. Cel projektu: osiągnięcie deklarowanego efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji pyłu do powietrza o 296,57 mg/rok i stężenie poniżej 50 mg/m3u. Rzeczywista redukcja emisji pyłu w roku rozliczeniowym wyniosła 673,5 mg pyłu/rok, stężenia zdecydowanie poniżej zakładanego standardu.
  4. Data zakończenia realizacji projektu - do dnia 15.02.2008 r. (termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji)

Projekt został ostatecznie rozliczony z osiągniętych celów i efektów ekologicznych, a wszelkie zobowiązania określone w Umowie o dofinansowanie zostały wypełnione.

 

Wczytywanie...