Projekty realizowane w ramach programu POIiŚ-4.5

 

fund

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin

1. Realizacja projektu "Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS I) więcej
2. Realizacja projektu "Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS II) więcej

Instalacja SCR

3. Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki więcej
4. Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP380 nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki więcej
5. Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki więcej
6. Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 15 w Elektrociepłowni Siekierki więcej

 

Wczytywanie...