Program Ambasadorski

Program Energetyczni Ambasadorzy PGNiG TERMIKA skierowany jest do studentów od II do V roku  warszawskich uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Energetyczny Ambasador PGNiG TERMIKA poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego tutaj

Do zadań Ambasadorów należy m.in.:

  •     reprezentowanie firmy w środowisku akademickim (studenci, władze uczelni, wykładowcy)
  •     budowanie wizerunku pracodawcy na uczelni
  •     pomoc w organizacji i uczestniczenie w wydarzeniach firmy na uczelni, tj. udział w targach pracy, prezentacje firmy, spotkania ze studentami
  •     współpraca z biurem karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
  •     promocja konkursów i akcji organizowanych przez PGNiG TERMIKA skierowanych do studentów
  •     dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych PGNiG TERMIKA
  •     kreowanie nowych pomysłów na promocję PGNiG TERMIKA na uczelni
  •     stały kontakt z pracownikami PGNiG TERMIKA

 

 

Wczytywanie...