16.02.2017

Otwarcie ofert na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

16 lutego 2017 roku o godzinie 12.30 otwarto oferty na dostawę i montaż bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.
Oferty złożyły konsorcja:

1. GE Power Sp. z o.o.
General Electric International, Inc.
cena brutto 1 369 869 819 PLN oraz 114 857 400 EUR

2. Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
Mitsubishi Hitachi Power System Europe Ltd
Polimex Mostostal S.A.
cena brutto 1 102 409 067,67 PLN oraz 111 938 759,89 EUR.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert.
Budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło.

Wczytywanie...