11.03.2020

20DOZZ089 Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn

NOWY Termin składania ofert: do 12.03.2021 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/173006/budowa-inf…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Michał Szczepaniak, adres email: michal.szczepaniak@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 87 49; kom. 504 290 885
Piotr Pieńkowski, adres email: piotr.pienkowski@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 87 60; kom. 798 156 407

Pliki do pobrania

20DOZZ089 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ089 sprostowanie ogłoszenia warunek doświadczenia 0.02 MB
20DOZZ089 2 sprostowanie ogłoszenia termin realizacji 0.02 MB
20DOZZ089 3 sprostowanie ogłoszenia termin otwarcia warunek doświadczenia 0.07 MB
20DOZZ089 4 sprostowanie ogłoszenia warunek doświadczenia 0.02 MB
20DOZZ089 5 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert 0.07 MB
20DOZZ089 6 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert termin realizacji umowy 0.07 MB
20DOZZ089 7 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert termin realizacji umowy 0.07 MB
20DOZZ089 8 sprostowanie ogłoszenia termin otwarcia ofert 0.07 MB
20DOZZ089 9 sprostowanie ogłoszenia termin otwarcia ofert 0.07 MB
10 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu realizacji i otwarcia i warunku doświadczenia 0.02 MB
11 sprostowanie ogłoszenia nowy termin składania ofert 0.02 MB
12 sprostowanie ogłoszenia nowy termin składania ofert 0.02 MB
13 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu realizacji i skladania ofert 0.02 MB
14 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu realizacji i skladania ofert 0.02 MB
15 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu skladania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...