28.02.2020

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej w Piastowie

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, która wystąpiła 28 lutego 2020 r. w godzinach porannych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Piastowie, nastąpiło wstrzymanie dostaw ciepła do odbiorców ok. 50 budynków wielorodzinnych należących głównie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie. PGNiG TERMIKA niezwłocznie przystąpiła do likwidacji awarii, której przyczyną była nieszczelność sieci. Odbiorcy ciepła zostali powiadomieni o czasowym wstrzymaniu dostaw ciepła. Zakończenie prac i uruchomienie dostaw ciepła planowane jest do około godziny 20:00.

Wczytywanie...