30.01.2020

PGNiG TERMIKA na POWERPOL 2020

W dniach 27-28 stycznia 2020 roku odbyła się jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego, którego tematem przewodnim było hasło „Rok 2020: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”. Uczestnicy konferencji debatowali nad możliwymi kierunkami transformacji polskiej energetyki w kierunku zielonej gospodarki.

Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA Jarosław Głowacki zabrał głos w panelu „Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze", podczas którego uczestniczy podejmowali zagadnienia podnoszenia efektywności polskiego systemu ciepłowniczego jako jednego z warunków udanej transformacji sektora, dalszego promowania i rozwijania systemów kogeneracyjnych dzięki odpowiedniemu otoczeniu regulacyjnemu (ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawa o rynku mocy), jak również optymalnego wyboru paliw dla nowych źródeł wytwórczych pod kątem obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych (węgiel, gaz, biomasa, odpady) oraz sposobów odtwarzania zdekapitalizowanych jednostek wytwórczych i miejskich sieci ciepłowniczych i finansowania rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.
Moderatorem panelu był prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, członek Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA.

Natomiast Wiceprezes zarządu ds. Technicznych Tomasz Wilczak wziął udział w dyskusji na temat "Polskiego rynku gazu i paliw". Prelegenci dyskutowali na temat perspektyw rozwoju wydobycia gazu w Polsce, jego importu, rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz kluczowych projektów inwestycyjnych takich jak Baltic Pipe czy, już bardziej lokalnie, nowego bloku gazowo-parowego budowanego właśnie w EC Żerań w Warszawie przez PGNiG TERMIKĘ. Ciekawą dyskusję wzbudziło pytanie moderatora Macieja Bando, byłego prezesa URE, „Gas-to-power czy Power-to gas?” Przyszłość pokaże czy innowacyjne systemy Power-to-gas z wykorzystaniem wodoru mogą być kluczowym rozwiązaniem dla magazynowania energii, produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, czy wreszcie globalnie, dla całej transformacji sektora energetycznego.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka techniczna do EC Żerań, podczas której uczestnicy mogli zobaczyć m.in.: maszynownię z turbozespołami, nastawnię cieplną i elektryczną, kotły parowe i fluidalne, rozdzielnię elektryczną oraz nowobudowane: blok gazowo-parowy oraz kotłownie gazowe.

PGNiG TERMIKA była partnerem technologicznym Kongresu POWERPOL.

Wczytywanie...