19.11.2019

Wizyta członków forum liderów Bezpiecznej Pracy w PGNiG TERMIKA

Piętnastego listopada br. Elektrociepłownia Siekierki gościła przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji będących członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powołanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach XXII Konferencji Forum.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powstałego już w 1998 r., przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. Obecnie Forum liczy już 153 członków – przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być wzorem do naśladowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy w Polsce.
Od kwietnia 2018 roku do tego elitarnego grona przesiębiorców należy także PGNiG TERMIKA SA.

Przedsiębiorstwa i organizacje będące członkami Forum Liderów mają możliwość poddania ocenie obszar bhp w swojej firmie i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia – Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena jest przeprowadzana w bardzo szerokim zakresie.
Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych ocenia się m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów wyróżnia także dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej kadry i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważny element oceny stanowi też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty oraz obszar upowszechniania tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy bowiem powinni nie tylko skupiać się na bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale także oddziaływać na podwykonawców i otoczenie społeczne.
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest miejscem dla najlepszych, najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy: www.ciop.pl/FL

Wczytywanie...