04.11.2019

19DOZZ932 Wykonanie remontu kapitalizowanego turbozespołu Tz-2 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 4.12.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148760/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Kainka, adres e-mail: pawel.kainka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2185

Pliki do pobrania

19DOZZ932 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...