18.10.2019

Dialog techniczny - Dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT

Nowy termin złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego: do dnia 25-10-2019r. do godz. 14:00

Szczegółowe informacje na temat dialogu umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/145762/dialog-tec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie merytorycznym dialogu:
Krzysztof Narożnik, adres e-mail: krzysztof.naroznik@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8779, 508 005 494

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu technicznym 1.26 MB
Pytania do dialogu technicznego 0.14 MB
Wniosek o dopuszczenie do dialogu 0.02 MB
Ogłoszenie Dialogu — zmiana 0.35 MB
Zaktualizowany Wniosek o dopuszczenie do dialogu 0.02 MB
Wczytywanie...