07.08.2019

19DOZZ904 Remont kapitalizowany instalacji deNOX kotła OP-430 nr K-15 w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp
Nowy Termin składania ofert: do 20.09.2019 r., godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/132868/remont-kap…

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2755

Pliki do pobrania

19DOZZ904 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26 08 2019 0.07 MB
Wczytywanie...