20.05.2019

19DOZZ188 Modernizacja systemu ciągłych pomiarów emisji do powietrza z emitorów E3 (K8 i K9), E4 (K1 i K2), E5 (Ep1 i Ep2) w EC Siekierki w celu dostosowania do wymagań wynikających z konkluzji BAT

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 31.05.2019 r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/118601/modernizac…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Dariusz Kozoń, adres e-mail: dariusz.kozon@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8757

Pliki do pobrania

19DOZZ188 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...