15.05.2019

19DOZZ052 Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Aktualny termin składania ofert: 27.06.2019 do godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/117699/zabudowa-z…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Dziurski, adres e-mail: janusz.dziurski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8788

Pliki do pobrania

19DOZZ052 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
19DOZZ052 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25062019 0.07 MB
Wczytywanie...