08.05.2019

Czyste powietrze dla Przemyśla

PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, zainwestuje w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Porozumienie w tej sprawie podpisali 8 maja 2019 roku przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski, Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, oraz przedstawiciele Zarządu MPEC - Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.

Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście. W ramach przedsięwzięcia PGNiG TERMIKA dokona, w pierwszej kolejności, modernizacji istniejącego źródła ciepła - Ciepłowni Zasanie oraz budowy nowej jednostki wytwórczej - elektrociepłowni gazowej o mocy ~5 MWe / 10 MWt.

Współpraca w zakresie wdrożenia programu modernizacyjno-inwestycyjnego w Ciepłowni Zasanie w Przemyślu ma na celu dostosowanie ciepłowni do restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (dyrektywa MCP). W porozumieniu zawarto również zapis o szczególnym zwróceniu uwagi przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych na aspekt końcowej, konkurencyjnej ceny ciepła dla jego odbiorców. Celem PGNiG TERMIKA jest zapewnienie dostępu do ciepła systemowego jak największej grupie mieszkańców Przemyśla.

Podpisane Porozumienie jest kolejnym, po Dęblinie, przedsięwzięciem tego typu realizowanym przez GK PGNiG TERMIKA w Polsce. Dzięki inwestycjom finansowanym w 100 proc. ze środków własnych przez PGNiG TERMIKA, samorządy mogą wykazać się konkretnymi działaniami związanymi z likwidacją niskiej emisji, bez ponoszenia kosztów związanych z modernizacją własnych zakładów wytwórczych i sieci ciepłowniczych – podkreślił Jarosław Głowacki, Prezes PGNiG TERMIKA SA.

Współpraca z PGNiG TERMIKA to kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszego miasta. Mieszkańcy chcą oddychać coraz lepszym powietrzem i mieć możliwość korzystania z mniej uciążliwych źródeł ciepła, a to zapewnia nam podpisane dzisiaj porozumienie. Dzięki temu projektowi i pracy wielu osób w ciągu ostatnich lat, finalizujemy dzisiaj pomysł gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla na długi czas. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość - zaznaczył Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla.

Wczytywanie...