21.03.2019

19DOZZ065 Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego dla potrzeb odsiarczania spalin z K2 oraz Oczyszczalni Ścieków MIOS

Termin składania ofert: do 23.04.2019 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/108800/sprzedaz-i-dostawy-wapna-hydratyzowanego-dla-potrzeb-odsiarczania-spalin-z-k2-oraz-oczyszczalni-sciekow-mios

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marcin Hołyński, adres e-mail: marcin.holynski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 578 2713, (+48) 519 035 597

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 19DOZZ065 0.15 MB
Wczytywanie...