13.03.2019

Postępowanie UOKiK w sprawie porozumienia Veolia - PGNiG TERMIKA zawartego w 2014 r.

11 marca 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postępowaniu w sprawie zawarcia w 2014 roku porozumienia, które mogło polegać na uzgadnianiu cen energii cieplnej, podziale rynku energii cieplnej i uzgadnianiu warunków składanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę energii cieplnej.
Postępowanie dotyczy porozumienia między Veolia Energia Warszawa SA i PGNiG TERMIKA SA z 2014 roku. Należy podkreślić, że porozumienie to zostało ostatecznie zerwane z inicjatywy PGNiG TERMIKA SA w maju 2017 roku.
Stronami postępowania – oprócz Veolia Energia Warszawa SA i PGNiG TERMIKA SA – są Veolia Energia Polska SA i PGNiG SA.
Objęcie PGNiG SA postępowaniem jest podyktowane wyłącznie kwestiami formalnymi – wynika z faktu, że Spółka jest 100-procentowym właścicielem PGNiG TERMIKA SA.
PGNiG SA deklaruje pełną współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie informuje, że na podstawie wstępnej analizy treści postanowienia UOKiK, Spółka ocenia ryzyko negatywnych konsekwencji dla Grupy Kapitałowej PGNiG związane z postępowaniem jako niskie.

Wczytywanie...