13.03.2019

18DOZZuslugi_medyczne Swiadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA

Dialog techniczny prowadzony zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu: 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące dialogu dostępne są na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/107174/dialog-tec…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury dialogu:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu dialogu:
Krystyna Pawelczyk, adres e-mail: krystyna.pawelczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8474

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu świadczenie usług medycznych 1.57 MB
3 Wniosek o dop do dialogu techn 12 03 2019 0.02 MB
Wczytywanie...