21.12.2018

Dofinansowanie projektu Budowy gazowego układu kogeneracyjnego Ec Przemyśl

20 listopada 2018 r. PGNiG TERMIKA zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Wartość dofinansowania wynosi 5,6 mln złotych. Celem nadrzędnym planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl” w Przemyślu jest zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji do środowiska, w tym w szczególności emisji CO2. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej część miasta Przemyśl zaopatrywana jest w energię cieplną wytwarzaną w ciepłowni węglowej, w wyniku realizacji projektu, obok ograniczenia emisji, osiągnięte zostanie ograniczenie wykorzystania paliw stałych (węgiel kamienny). Projekt zakłada budowę układu kogeneracyjnego opartego na 2 silnikach gazowych o łącznej mocy ok. 5MWe/5MWt zasilającego miejski system ciepłowniczy w Przemyślu. Budowa układu będzie krokiem w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2020 roku.

Wczytywanie...