PRAKTYKI STUDENCKIE

Nasza firma poprzez organizację miesięcznych, bezpłatnych praktyk, daje studentom możliwość weryfikacji zdobytej podczas studiów wiedzy. Co roku organizujemy praktyki, ponieważ chcemy dać studentom możliwość poznania specyfiki pracy w zakładach produkcyjnych oraz w biurze PGNiG TERMIKA, a także zapoznać ich z procesami technologicznymi zachodzącymi w elektrociepłowni.
Praktyki skierowane są do studentów uczelni technicznych z całej Polski, preferowane kierunki: energetyka, elektryka, mechanika i budowa maszyn, automatyka, mechatronika i ochrona środowiska. Praktyki trwają miesiąc, odbywają się w lipcu, sierpniu bądź wrześniu.
Studenci składają swoje aplikacje poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Kandydaci są poddawani selekcji według kryteriów określonych przez Opiekunów praktyk. Opiekunowie z jednostek organizujących praktyki po otrzymaniu wyselekcjonowanej grupy kandydatów dokonują ostatecznego wyboru praktykantów.

Wczytywanie...