Dane projektu MIOS I

 

fund

 

Realizacja projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS I)

  • Wartość projektu: 391 833 422, 57 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN
  • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji SO2 odprowadzanego do powietrza o 3830,3 Mg/rok oraz dotrzymanie stężenia SO2  na przewodzie kominowym nr 2 komina H200:
  1. ≤ 200mg/Nm3 – przy pracy kotłów parowych (nr 14 i 15)
  2.  400mg/Nm3 – przy jednoczesnej pracy kotłów parowych i wodnych (nr 14, 15 i K16)
  • Data zakończenia realizacji projektu – 18.05.2011 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).   

26 września 2011 roku został podpisany protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS I). Zakończyło to I Etap budowy.

Wczytywanie...