Składniki opłaty za ciepło na Twoim rachunku

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty.

Opłaty na Twoim rachunku

Na fakturze wyszczególnione są cztery pozycje:

  •     Opłata stała za ciepło – wyrażona w zł/MW, czyli zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  •     Opłata zmienna za ciepło – wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu
  •     Opłata stała za przesył – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  •     Opłata zmienna za przesył - wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu.

W przypadku budynków wielorodzinnych oraz bloków mieszkalnych fakturę za ciepło otrzymuje administracja budynku i to ona dokonuje podziału kosztów na poszczególnych lokatorów. Administrator rozlicza się z mieszkańcami zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Regulamin powinien zostać udostępniony wszystkim mieszkańcom i być im znany. Należy pamiętać o tym, że płacimy za ogrzewanie nie tylko naszego mieszkania, lecz także części wspólnych, jak np. klatki schodowe.

Według obowiązującego w Polsce prawa, administrator budynku może wybrać dowolną metodę rozliczania kosztów zakupu ciepła pomiędzy poszczególnych użytkowników/właścicieli lokali.

Wybrany sposób powinien jednak spełniać konkretne warunki:

  •     Uwzględniać położenie lokalu w budynku (piętro, ilość ścian zewnętrznych),
  •     Zachęcać do zachowań energooszczędnych,
  •     Ustalać opłaty ponoszone przez użytkowników lokali, uwzględniając ich zużycie ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wybrany sposób rozliczania powinien mieć formę regulaminu i zostać udostępniony wszystkim użytkownikom lokali. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozlicza się opłaty za ogrzewanie w Twoim budynku, poproś zarządcę o regulamin.

 

 

Wczytywanie...