Ceny ciepła w Warszawie


 


Podstawa prawna:

Taryfa PGNiG Termika S.A. - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.36.2023.142.XXIV.RWy z dnia 14 grudnia 2023 r. - Biuletyn branżowy URE, publikacja 541/2023 z dnia 15 grudnia 2023

Taryfa Veolia Energia Warszawa S.A. - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.41.2023.170.XXI.RWy z dnia 22 grudnia 2023 r. - Biuletyn branżowy URE, publikacja 563/2023 z dnia 22 grudnia 2023

 

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859)

 

  Pliki do pobrania

  Taryfa PGNiG TERMIKA S A 1.97 MB
  Taryfa Veolia Energia Warszawa S A 1.67 MB
  Wyciąg cen oraz stawek opłat OKW 0.54 MB
  Wyciąg cen oraz stawek opłat sieci zakładowe 0.53 MB
  Wyciąg stawek opłat za usługi przesyłowe 0.53 MB
  Wyciąg cen oraz stawek opłat OKW z wyrównaniem 0.54 MB
  Wyciąg cen oraz stawek opłat maksymalnych sieci zakładowe 0.53 MB
  Wyciąg stawek opłat maksymalnych za usługi przesyłowe 0.53 MB
  Wczytywanie...