Wsparcie Produkcji

Jeśli interesuje Cię praca w obszarze wsparcia produkcji, zostaw swoją aplikację w naszej bazie kandydatów. W przypadku prowadzenia projektu rekrutacyjnego odpowiadającego Twojej wiedzy, umiejętnościom, doświadczeniu oraz zainteresowaniom, zaprosimy Cię do wzięcia udziału w rekrutacji.

 


Departament Zarządzania Produkcją

To obszar, który planuje i prognozuje poziom produkcji i sprzedaży ciepła oraz energii elektrycznej. Analizuje zużycie, jakość i dostawy paliw, jak również ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ceny energii. Monitoruje także przebieg procesów technologicznych, poprawność działania zabezpieczeń technologicznych i układów automatyki. Tutaj także zajmujemy się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Departament Zarządzania Majątkiem Wytwórczym

Realizuje strategię w zakresie utrzymania i rozwoju majątku produkcyjnego Spółki. Odpowiada za monitorowanie sprawności i ocenę stanu technicznego majątku produkcyjnego. Specjaliści z tego obszaru tworzą i realizują plany inwestycyjne i remontowe oraz nadzorują kontrakty serwisowe.

Biuro Utrzymania Majątku Ciepłowniczego

Przygotowuje plany zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz koordynuje je w ramach zawartych umów i budżetu. Specjaliści z tego obszaru odpowiadają także za eksploatację sieci i węzłów ciepłowniczych oraz prowadzą Biuro Technicznej Obsługi Klienta.

Departament Zarządzania Portfelem

Pracownicy tego Departamentu dokonują zakupu oraz sprzedaży produktów (węgiel, biomasa, paliwa płynne, uprawnienia do emisji, energia elektryczna, prawa majątkowe) przez co wpływa na realizację Planu Działalności Gospodarczej poprzez realizację marży zmiennej.  Ponadto zarządzają procesami zakupowymi w obszarze paliw i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Odpowiadają również za działania związane z rozwojem rynku ciepła w Warszawie i Pruszkowie,  za uzgodnienia z Dystrybutorem umowy sprzedaży ciepła i uzgodnień rocznych oraz umowy przesyłowej, a także za politykę taryfową i koncesyjną Spółki. Zajmują się również realizacją umów sprzedaży ciepła i rozliczeniem odbiorców.

Wczytywanie...