Budowa bloku gazowo-parowego w Warszawie

Budowa bloku gazowo-parowego jest elementem projektu modernizacji warszawskiej elektrociepłowni Żerań. 

Dzięki tej nowej jednostce energetycznej wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użycia, a produkcja energii elektrycznej wzrośnie o 50%. Jednocześnie udział węgla w miksie energetycznym w PGNiG TERMIKA spadnie z 95% do 55%; zwiększone zapotrzebowanie na ciepło uzupełniane będzie Kotłami Fluidalnymi z Tz-11 i Tz-12 oraz Szczytową Kotłownią Gazową, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o około 420 tyś. ton rocznie (przy czym sam blok ogranicza zużycie węgla o około 310 tyś. ton rocznie). Blok o mocy zainstalowanej około 496 MWe będzie pracował przez cały rok, zużywając corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego. 

Zalety bloku gazowo-parowego dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej. 
  • Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza. 

Budowa warszawskiego bloku gazowo-parowego to jedna z najważniejszych realizowanych aktualnie przez PGNiG TERMIKA inwestycji w kraju. Jest to odpowiedź na środowiskową strategię Unii Europejskiej oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stolicy.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

zeran

 

Podstawowe dane
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 497 MWe
Moc cieplna maksymalna 326 MWt
Produkcja energii elektrycznej 3200 GWh
Produkcja ciepła 1900 GWh
Data uruchomienia 2021 r.
Moc w paliwie 900 MWt
Zużycie paliwa gazowego 650 mln m3

 

Wczytywanie...