Podstawy do wyliczeń

Energia elektryczna

Taryfa RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-66(14)/2015/13824/IX/TB z dnia 17 grudnia 2015 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 179/2015 (2009) z dnia 17.12.2015 r.

Taryfa RWE Polska S.A. - taryfa zatwierdzona przez Zarząd RWE Polska S.A. w dniu 05.02. 2015 r. Rozważana grupa taryfowa: G11. Założenia: sprawność przemiany energii elektrycznej na ciepło: 100%

Ciepło systemowe

Taryfa PGNiG TERMIKA SA – decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4210-5(9)/2015/142/XVII/ARy z dnia 29.07.2015 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego poz. 6771 z dnia 31.07.2015 r.

Taryfa Veolia Energia Warszawa S.A. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4210-17(7)/2015/170/XIII/RWY z dnia 18.11.2015 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego Poz.9200 z dnia 19.11.2015 r.

Gaz ziemny

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 2 - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-56(26)/2015/23213/II/PD z dnia 17 grudnia 2015 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 88/2015 (876) z dnia 17.12.2015 roku. Rozważana grupa taryfowa: W-6A.

Taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa z dnia 17 grudnia 2014 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 115 (784) z dnia 17.12.2014 r. Rozważana grupa taryfowa: W-6A.1 (stawki dystrybucji paliwa gazowego zgodne z taryfą obowiązującą dla obszaru oddziału w Warszawie).

Wartość opałowa gazu Sprawność kotła
36 MJ/Nm3 85% - dot. kotła niskoemisyjnego
36 MJ/Nm3 95% - dot. kotła kondensacyjnego

Powyższe sprawności odnoszą się do wartości opałowej.

Olej opałowy

Do wyliczeń użyto ceny rynkowej oleju z dnia 04.02.2016 r. zamieszczonej na portalu http://www.olej-opalowy.pl (cena dla województwa mazowieckiego).

Założenia:

Wartość opałowa oleju Sprawność kotła Gęstość oleju
42 MJ/kg 85% 0,846 kg/l

 

Wczytywanie...