20.11.2015

Pierwszy rozładunek biomasy

Zakończył się pierwszy etap rozruchu kotła K1 w Ec Siekierki. Kocioł przeszedł pomyślnie procedurę gotowania, suszenia i dmuchania. Następnym etapem prac będzie połączenie kotła z kolektorem parowym i rozpoczęcie produkcji zielonej energii.

19 listopada 2015 roku rozpoczęło się napełnianie magazynu biomasą mokrą. Pierwsze dostawy biomasy zostały rozładowane. Urządzenia technologiczne służące do rozładunku, separacji i transportu biomasy pracowały prawidłowo. Do magazynu przetransportowano ok. 40 ton biomasy.

Uruchomienie kotła jest elementem długoterminowej strategii PGNiG TERMIKA w zakresie zmniejszania wpływu spółki na środowisko naturalne poprzez stopniową dywersyfikację paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Wczytywanie...