29.09.2015

Zastrzyk gotówki dla instalacji separacji popiołów na Siekierkach

Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) podpisał 29 września umowę na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Budowa instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki w Warszawie” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami”, część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Wartość pożyczki wynosi 37.835.154,00 PLN, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczka została udzielona na okres od 01.10.2015 r. do 31.03.2027 roku.

Ponadto, po spełnieniu warunków wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej w formie pożyczki Zakład Separacji Popiołów Siekierki może uzyskać umorzenie 30% otrzymanej kwoty, tj. 11.350.546,35 PLN. Przeprowadzona optymalizacja finansowania projektu znacząco poprawia efektywność projektu budowy instalacji separacji zarówno dla PGNiG TERMIKA, jak i dla Lafarge Cement SA, spółki należącej do Grupy LafargeHolcim.

Zgodnie z założeniami, inwestycja jest realizowana w formule Project Finance, która charakteryzuje się dużym udziałem kapitału obcego (ponad 85%). Pożyczka od NFOŚiGW „zrefinansuje” znaczną część wcześniej zaciągniętego kredytu w Banku Pekao S.A.

Podpisanie umowy jest konsekwencją współpracy PGNiG TERMIKA i Lafarge Cement SA zapoczątkowanej umową inwestycyjną z 9 maja 2014 roku dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pozwalającego na ograniczenie ilości składowanych popiołów lotnych ze spalania węgla o ok. 120.000 ton rocznie.

Większościowym udziałowcem ZSPS jest PGNiG TERMIKA SA (70%), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA (30%). Po oddaniu instalacji do eksploatacji, co planowane jest w drugiej połowie 2016 roku, ZSPS będzie świadczył usługę separacji popiołów lotnych dostarczanych przez PGNiG TERMIKA.

Wczytywanie...