17.06.2015

PGNiG TERMIKA – Partner Główny VI Kongresu Regionów

Bezpieczeństwo energetyczne. Ile odpowiedzialności może przyjąć na siebie samorząd? Narzędzia w rękach administracji, narzędzia w rękach biznesu. – to tytuł panelu dyskusyjnego podczas drugiego dnia Kongresu Regionów we Wrocławiu. Współgospodarzem panelu jest PGNiG TERMIKA.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego omówią następujące zagadnienia:
- bezpieczeństwo obywateli a działania władz – zakres odpowiedzialności w perspektywie dostaw energii;
- rola spółek samorządowych w funkcjonowaniu lokalnych rynków energii;
- sytuacja finansowa samorządowych spółek energetycznych i jej wpływ na finanse samorządów;
- oszczędności kosztowe możliwe do osiągnięcia na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej i gazu;
- perspektywy cenowe na rynku energii w obliczu napięć międzynarodowych.

Paneliści:
Jacek Szymczak prezes – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Marek Dec – prezes PGNiG TERMIKA
Wojciech Bujalski - Politechnika Warszawska
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski
Dominik Smyrgała - Collegium Civitas
Jerzy Baehr - Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr
Moderator:
Roman Młodkowski.
Kongres Regionów to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęcone najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział blisko tysiąc samorządowców z całej Polski. W trakcie trzech dni kongresowych, od 16 do 18 czerwca, odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych.
Gościem specjalnym Kongresu jest prof. Richard Florida – słynny ekonomista, twórca pojęcia „klasa kreatywna”.
PGNiG TERMIKA jest Partnerem Głównym tego wydarzenia.

Wczytywanie...