20.04.2015

PGNiG TERMIKA partnerem konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Konferencja organizowana przez Nową Energię – wydawcę dwumiesięcznika o tej samej nazwie odbyła się w dniach 9–10 kwietnia w Warszawie. Już drugi rok z rzędu konferencja skupia przedsiębiorstwa ciepłownicze, elektrociepłownie, przedstawicieli samorządów, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania w kogeneracji oraz firmy współpracujące z branżą ciepłowniczą.

Eksperci i praktycy dyskutowali nad przyszłością kogeneracji w Polsce, dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu korzyści prawnych, finansowych i środowiskowych wynikających z kogeneracji, kogeneracji rozproszonej oraz informacjami technicznymi dotyczącymi eksploatacji.
Propozycję nowego systemu wsparcia dla kogeneracji przedstawił Andrzej Rubczyński, dyrektor Departamentu Legislacji i Regulacji z PGNiG TERMIKA. Certyfikaty, które nie znajdują już uznania w oczach Komisji Europejskiej, mogą być zastąpione przez system aukcyjny dedykowany jednostkom nowym oraz już istniejącym. Wspomniany system idzie w ślad za wytycznymi Komisji Europejskiej , które dotyczą dopuszczalnej pomocy publicznej. Zapewni on konkurencyjność na rynku, stabilny przychód i ograniczy ryzyko inwestycyjne. Będzie to stanowiło niewątpliwy bodziec do rozwoju instalacji kogeneracyjnych w Polsce. Firmy pragnące budować nowe jednostki będą mogły zgłaszać swoje oferty, a spośród nich wygra ta najniższa. Co ważniejsze, narzędzie to ograniczy wzrost ceny dla końcowego odbiorcy energii. Koncepcja tego mechanizmu wsparcia jest wypracowywana wspólnie przez ekspertów z czterech izb: IGCP, PTEZ, IGG oraz IEPiOE. System będzie miał także elementy korekcyjne, które z jednej strony chronić będą racjonalną rentowność nowych projektów, z drugiej -wyeliminują możliwość zbyt dużej kwoty wsparcia w przypadku zdecydowanej poprawy warunków ekonomicznych produkcji energii. Ten drugi aspekt wydaje się kluczowy dla akceptacji całej koncepcji przez Ministerstwo Gospodarki, które będzie adresatem prac Izb.
Natomiast nowe instalacje kogeneracyjne, które powstają na terenie Warszawy, przedstawił Andrzej Jaworski, dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych z PGNiG TERMIKA. Konwersja kotła K-1 na biomasę oraz uruchomiony przetarg na budowę bloku gazowo-parowego wzbudziły duże zainteresowanie.
Z kolei Bogusław Regulski, wiceprezes IGCP przedstawił argumenty przemawiające za istotnością kogeneracji, ukazując ciepłownictwo jako narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego. Co zmienia ustawa o OZE dla kogeneracji pod względem prawnym, przedstawiła natomiast pani Katarzyna Radzewicz z Kancelarii Prawnej DZP, a ocenę mechanizmów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji przeprowadził dr inż. Maciej Sołtysik z Tauron Polska Energia. Nad przesłankami i warunkami wykonalności budowy źródła kogeneracyjnego opalanego paliwem z odpadów komunalnych zastanawiał się Konrad Nowak, prezes MPEC Olsztyn, a Janusz Grześkowiak, dyrektor produktów Veolii zaprezentował doświadczenia Veolii Energii Poznań dotyczące eksploatacji małych kogeneracji na przykładzie systemu ciepłowniczego we Wrześni.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na wycieczkę techniczną po Elektrociepłowni Żerań.

Wczytywanie...