22.01.2015

Konkurs "Energia do nauki" rozstrzygnięty

Konkurs na najlepsze prace magisterskie „Energia do nauki” został rozstrzygnięty. Wyniki ogłosiliśmy podczas uroczystej gali, która od.była się 16 stycznia br. w Centrum Konferencyjnym przy Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Absolwenci polskich uczelni mogli zgłaszać swoje prace magisterskie z zakresu energetyki, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w latach 2013 i 2014.
Do udziału w konkursie studenci mogli zgłaszać swoje prace samodzielnie, mogły być one również zgłaszane przez wykładowców, promotorów lub recenzentów prac, w porozumieniu z ich autorami. Ostatecznie, do 14 listopada 2014 r. zgłoszono 39 prac magisterskich dotyczących energetyki, w sześciu dyscyplinach:
1. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła.
2. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska.
3. Gospodarka paliwami.
4. Zarządzanie majątkiem.
5. Zarządzanie ryzykiem.
6. Rozwiązania informatyczno-techniczne dla energetyki.
Spośród nadesłanych prac magisterskich komisja konkursowa przyznała 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni spotkali się podczas gali, która odbyła się 16 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym EC Siekierki. Nagrody wręczył Marek Dec, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA i Jacek Chodkowski Członek Zarządu PGNiG TERMIKA oraz Dyrektor Zakładu Ec Siekierki i C Kawęczyn – Stefan Zaraś.
Na gali finałowej wystąpili: Pan Jacek Chodkowski, Pani Marzena Cieślak, Pan Krzysztof Wiland (w imieniu Komisji Konkursowej) oraz Pan Profesor Krzysztof Badyda (w imieniu grona recenzentów). Galę poprowadziła: Pani Dorota Kraskowska.
Na uroczystość oprócz laureatów konkursu zaproszeni zostali goście: Prezes Veolia Energia Polska Jacky Lacombe, Promotorzy i Recenzenci prac konkursowych, Przedstawiciele Komisji Konkursowej oraz wszyscy uczestnicy konkursu.

Wyniki konkursu:

Jakub Kokosiński - zdobywca I miejsca
Praca pt. Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło za pomocą sztucznych sieci neuronowych, napisana pod kierunkiem dra Konrada Wojdana na Politechnice Warszawskiej.
Komisja wyróżniła pracę za:
• profesjonalizm
• stworzenie własnego modelu - narzędzia przydatnego w dobie dynamicznych zmian temperaturowych, które mogłoby być zastosowane w zawodowych elektrociepłowniach
• wysoki potencjał intelektualny pracy.
Autorowi pracy przyznano nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Maciej Cyranka - zdobywca II miejsca
Praca pt. Efektywne wykorzystanie energii z odpadów komunalnych na przykładzie projektu spalarni dla miasta Krakowa, napisana pod kierunkiem dra Tadeusza Pająka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Komisja wyróżniła pracę za:
• wykorzystanie paliwa lokalnego, jakim są odpady komunalne do produkcji energii w kogeneracji, wychodząc naprzeciw celom klimatycznym i efektywności
• wartość, z uwagi na potencjalne zainteresowanie PGNiG TERMIKA budową spalarni w lokalizacji Wola lub Kawęczyn.
Autorowi pracy przyznano nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Dagmara Szczygielska - zdobywczyni III miejsca
Praca pt. Perspektywa wykorzystania minerałów antropogenicznych z energetyki jako surowców w gospodarce niskoemisyjnej, napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Kulczyckiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Komisja wyróżniła pracę za:
• pomysł wykorzystania popiołów z energetyki, tam gdzie mogą zastąpić one surowce naturalne
• temat wpisujący się w politykę środowiskową.
Autorce pracy przyznano nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Marcin Łuksza - wyróżnienie
Praca pt. System zarządzania energią elektryczną w budynku wyposażonym w panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii z wykorzystaniem regulatora MPC, napisana pod kierunkiem dra Jarosława Tarnawskiego na Politechnice Gdańskiej.
Komisja wyróżniła pracę za:
• innowacyjność dotyczącą zastosowania rozwiązań technicznych, które obecnie wydają się abstrakcyjne
• dostrzeżenie potencjału produkcji czystej energii i jej analizę
• przełamywanie bariery rozwoju fotowoltaiki.
Autorowi pracy przyznano nagrodę w wysokości 2 000 zł.

Agnieszka Cybulska – wyróżnienie
Praca pt. Roszczenia właściciela związane z bezprawnym posadowieniem na jego gruncie urządzeń przesyłowych, napisana pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Komisja wyróżniła pracę za:
• dogłębną analizę problematyki z jaką boryka się sektor energetyki, związanej z prawem wykorzystania nieruchomości do inwestycji sieciowych.
Autorce pracy przyznano nagrodę w wysokości 2 000 zł.

Prace oceniała komisja konkursowa złożona z ekspertów PGNiG TERMIKA, w składzie:
- Andrzej Rubczyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej PGNiG TERMIKA
- Jacek Chodkowski
- Jacek Śliwczyński
- Krzysztof Wiland
- Bogusław Żabowski
Pomocą w ocenie prac konkursowych służyło grono recenzentów - pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych:
- prof. Krzysztof Badyda, Politechnika Warszawska
- prof. Dorota Chwieduk, Politechnika Warszawska
- prof. Roman Domański, Politechnika Warszawska
- prof. Piotr Izak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- prof. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
- prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska
- prof. Janusz Skorek, Politechnika Śląska

Wczytywanie...