09.01.2015

Kolejna inwestycja środowiskowa w PGNiG TERMIKA SA rozpoczęta

PGNiG TERMIKA podpisała umowę z Konsorcjum firm Andritz – Budimex na modernizację kotła OP-230 w Elektrociepłowni Siekierki.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana instalacja odazotowania, natomiast istniejąca instalacja odsiarczania będzie zmodernizowana.
Umożliwi to pracę kotła ze standardami przewyższającymi obecne i przyszłe normy emisji do środowiska. To kolejna inwestycja na Siekierkach potwierdzająca realizację strategii PGNiG TERMIKA w dziedzinie dbałości o środowisko naturalne.

Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2017 roku.

Wczytywanie...