18.12.2014

Wyrok KIO w sprawie treści ogłoszenia przetargowego na blok gazowo-parowy Ec Żerań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych ogłosiła dzisiaj wyrok w sprawie odwołania firmy Wärtsilä na treść ogłoszenia o zamówieniu w przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Ec Żerań.

Zarzut dotyczący nieuwzględnienia w przetargu silników tłokowych został odrzucony. KIO uwzględniła natomiast zarzut dotyczący ograniczenia referencji w zakresie realizacji inwestycji tylko do krajów z obszaru GPA.

Decyzja nie wstrzymuje dalszego postępowania przetargowego.

Wczytywanie...